Strategia marki

 

Strategia marki to fundament całego marketingu, a nawet sprzedaży firmy.

Nie inwestuj w inne działania czy kampanie, jeśli nie posiadasz strategii marki.

Strategia → Spójność → Skuteczność → Siła

Strategia zapewnia spójność

Dzięki strategii, wszyscy w firmie grają do tej samej bramki.

Spójność zwiększa skuteczność

Konsekwentne działania sprawiają, że ich efekt się kumuluje.

Skuteczność buduje siłę marki

Marka zajmuje silną pozycję w świadomości odbiorców.

Marka to obietnica wartości… Jak brzmi wasza?

KOMU POMAGAM?

Pracuję z markami specjalistycznych usług lub zaawansowanych produktów (fizycznych i cyfrowych).

Często są to firmy b2b, ale od podziału na b2b i b2c ważniejsze jest wyzwanie, z którym się mierzą.

Wyzwanie polega na wyjaśnieniu korzyści, które oferują swoim klientom. Wyjaśnienie w sposób prosty, ale skuteczny.

Wspieram marki w tym wyzwaniu.

W CZYM POMAGAM?

Fundamentem marki (a szczególnie marki b2b) jest wyrazisty wizerunek i klarowna komunikacja.

Wyrazisty wizerunek pozwala złapać uwagę klientów, a klarowna komunikacja pomaga ją utrzymać.

Sęk w tym, że im bardziej złożona i zaawansowana jest oferta firmy, tym trudniej o wyrazistość i klarowność, więc trudniej o silną markę.

Pomagam ten fundament zbudować.

JAK POMAGAM?

Oferuję pragmatyczne podejście do strategii marki, bez marketingowego bełkotu i robienia sztuki dla sztuki.

Pracujemy według autorskiego modelu, który powstawał przez lata doświadczeń z różnymi klientami.

Odrzucam w nim niektóre branżowe standardy (jak tworzenie person czy określanie misji i wizji), które po prostu nie działają.

Skupiam się na tym, co działa.

Co przepracowujemy w ramach strategii marki?

1. Kontekst marki

Odbiorcy

Definiujemy grupy odbiorców marki (target audience) i charakteryzujemy ich potrzeby, oczekiwania i obawy.

Rynek

Analizujemy otoczenie marki i panujące na nim trendy rynkowe i konsumenckie.

Konkurencja

Określamy marki konkurencyjne (brand competitors) i analizujemy ich ofertę oraz komunikację.

2. Kwintesencja marki

Pozycjonowanie

Określamy strategiczną pozycję marki na rynku (brand positioning) oraz jej rdzeń (brand core).

Propozycja korzyści

Definiujemy wartościową korzyść, którą obiecujemy odbiorcom (value proposition).

Osobowość

Precyzujemy archetyp marki (brand archetype) oraz cechy jej osobowości (brand personality).

3. Kultura marki

Sens istnienia

Definiujemy główną motywację i pozafinansowy cel organizacji (brand purpose).

System wartości

Ustalamy system wartości, którymi marka kieruje się w działaniach (brand values).

Opowieść

Tworzymy opis o nas, czyli sposób w jaki marka się przedstawia (brand story).

4. Komunikacja marki

Obietnica

Ubieramy w słowa obietnicę marki (brand promise) i tworzymy jej krótką wersję (claim).

Struktura komunikatów

Tworzymy i strukturyzujemy najważniejsze komunikaty marki (message house).

Stylistyka komunikacji

Definiujemy język komunikacji marki (tone of voice). Określamy styl wizualny marki (brand style).

Start projektu

Budowanie strategii marki zaczynamy od 2-3 całodniowych warsztatów, które nazywamy wydobywczymi.

Wspólnie, czyli w wyznaczonym zespole roboczym, przepracowujemy kluczowe aspekty funkcjonowania marki.

Przepracowujemy je razem, bo strategia marki nie jest czymś, co może być narzucone z zewnątrz – strategia musi odzwierciedlać tożsamość organizacji.

Czas trwania

Przeprowadzenie i zamknięcie projektu stworzenia strategii marki jest możliwe nawet w czasie 8-10 tygodni.

Warto wziąć jednak pod uwagę, że wiele nieplanowanych sytuacji (po waszej stronie) może ten proces wydłużyć.

Na długość projektu wpływa najbardziej rodzaj i ilość prowadzonych badań oraz sprawność organizacyjna i decyzyjna waszej firmy.

Efekt końcowy

Namacalnym efektem współpracy jest dokument strategii marki, który najczęściej liczy ok. 30 stron.

Z relacji klientów wiem jednak, że najcenniejszy jest sam proces, czyli spotkania i rozmowy.

Umacniają one zespół, zwiększają zrozumienie tożsamości firmy oraz prowokują do przepracowania wielu dodatkowych aspektów biznesu.


Sprawdź, czy mogę pomóc twojej firmie!

Wyślij szybką wiadomość

    Zadzwoń

    +48 664-785-252

    Napisz maila

    maciej@sznitowski.pl