Strategia marki

 

Strategia marki to fundament całego marketingu, a nawet sprzedaży firmy.

Nie inwestuj w inne działania czy kampanie, jeśli nie posiadasz strategii marki.

Strategia → Spójność → Skuteczność → Siła → Sprzedaż

Strategia zapewnia spójność

W strategii chodzi nie tyle o znalezienie pomysłu na markę, co poukładanie różnych pomysłów w sensowną całość.

Spójność zwiększa skuteczność

Kropla drąży skałę – ale tylko, gdy zawsze spada w to samo miejsce.

Skuteczność buduje siłę marki

Konsekwentna i precyzyjna komunikacja marki pozwala jej zająć silną pozycję w głowach odbiorców.

Silna pozycja wpływa na sprzedaż

Liczy się dostępność mentalna – klient musi o naszej marce pamiętać podczas podejmowania decyzji zakupowej.

Marka to obietnica wartości.

Czy umiecie w jednym zdaniu przedstawić obietnicę waszej marki?

KOMU POMAGAM?

Pracuję z markami specjalistycznych usług lub zaawansowanych produktów (fizycznych oraz cyfrowych).

Często są to firmy b2b, ale od podziału na b2b i b2c ważniejsze jest wyzwanie, przed którym te marki stoją.

Tym wyzwaniem jest wyjaśnienie wartości, którą oferują swoim klientom. Wyjaśnienie w sposób skuteczny – czyli prosty, ale interesujący.

Wspieram marki w tym wyzwaniu.

W CZYM POMAGAM?

Fundamentem marki (a szczególnie marki b2b) jest wyrazisty wizerunek i klarowna komunikacja.

Wyrazisty wizerunek pozwala złapać uwagę klientów, a klarowna komunikacja pomaga ją utrzymać.

Sęk w tym, że im bardziej złożona i zaawansowana jest oferta firmy, tym trudniej o wyrazistość i klarowność, więc trudniej o silną markę.

Pomagam ten fundament zbudować.

JAK POMAGAM?

Oferuję pragmatyczne podejście do strategii marki, bez marketingowego bełkotu i robienia sztuki dla sztuki.

Pracujemy według autorskiego modelu, który powstawał przez lata doświadczeń z różnymi klientami.

Odrzucam w nim niektóre branżowe standardy (jak tworzenie person czy określanie misji i wizji), które po prostu nie działają.

Skupiam się na tym, co działa.

Co przepracowujemy w ramach strategii marki?

#1 Kontekst

Realia rynkowe, w których marka będzie funkcjonować.


Odbiorcy

Wyodrębniamy grupy odbiorców i definiujemy ich potrzeby, oczekiwania oraz obawy. Analizujemy ścieżkę klienta oraz punkty styku z marką (touchpoints).


Rynek

Dokonujemy przeglądu rynku i kategorii, w których marka będzie funkcjonować.


Konkurencja

Definiujemy konkurentów (czyli rozwiązania, z którymi marka będzie porównywana) i analizujemy ich ofertę oraz komunikację.


Trendy

Analizujemy trendy konsumenckie i kulturowe, które mogą wpływać na sytuację marki.

#2 Kwintesencja

Najważniejsze elementy definiujące tożsamość marki.


Kultura wewnętrzna

Definiujemy główną motywację i cel organizacji (brand purpose). Ustalamy system wartości, którymi marka kieruje się w działaniach.


Pozycjonowanie

Precyzujemy strategiczną pozycję, którą marka chce zająć na rynku (brand positioning). Definiujemy rdzeń emocjonalny (brand core), czyli skojarzenie, które marka chce zająć w świadomości odbiorców.


Wyróżniki

Wskazujemy wyróżniki oferty marki. Definiujemy propozycję wartościowej korzyści oferowanej odbiorcom (value proposition).


Osobowość

Precyzujemy archetyp, czyli rolę, którą marka odgrywa w historii odbiorców. Definiujemy cechy osobowości marki (brand personality).

#3 Komunikacja

Treść, styl i struktura komunikacji marki z odbiorcami.


Obietnica

Tworzymy obietnicę marki (brand promise), czyli jedno zdanie będące kwintesencją oferowanej wartości. Tworzymy krótką wersję obietnicy, czyli slogan.


Struktura komunikatów

Definiujemy argumenty, które będą uwiarygadniać obietnicę marki. Strukturyzujemy kluczowe komunikaty marki (message house).


Opowieść

Tworzymy opis o nas, czyli sposób w jaki marka przedstawia się odbiorcom (brand story).


Stylistyka komunikacji

Określamy wytyczne odnośnie tematów, które marka porusza oraz stylu języka, którym się posługuje (tone of voice). Określamy styl wizualny marki.

Start projektu

Budowanie strategii marki zaczynamy od 2-3 całodniowych warsztatów, które nazywamy wydobywczymi.

Wspólnie, czyli w wyznaczonym zespole roboczym, przepracowujemy kluczowe aspekty funkcjonowania marki.

Przepracowujemy je razem, bo strategia marki nie jest czymś, co może być narzucone z zewnątrz – strategia musi odzwierciedlać tożsamość organizacji.

Czas trwania

Przeprowadzenie i zamknięcie projektu stworzenia strategii marki jest możliwe nawet w czasie 8-10 tygodni.

Warto wziąć jednak pod uwagę, że wiele nieplanowanych sytuacji (po waszej stronie) może ten proces wydłużyć.

Na długość projektu wpływa najbardziej rodzaj i ilość prowadzonych badań oraz sprawność organizacyjna i decyzyjna waszej firmy.

Efekt końcowy

Namacalnym efektem współpracy jest dokument strategii marki, który najczęściej liczy ok. 30 stron.

Z relacji klientów wiem jednak, że najcenniejszy jest sam proces, czyli spotkania i rozmowy.

Umacniają one zespół, zwiększają zrozumienie tożsamości firmy oraz prowokują do przepracowania wielu dodatkowych aspektów biznesu.


Porozmawiajmy o współpracy


Zadaj pytanie


  Umów spotkanie

  Wybierz termin, który ci odpowiada i zarezerwuj 30 minutową rozmowę zapoznawczą. Spotkamy się online.


  Zadzwoń lub napisz

  +48 664-785-252 / maciej@sznitowski.pl


  Poczytaj o strategii

  Na tej stronie znajdziesz kilkadziesiąt tekstów odnośnie strategii marki – może wolisz zacząć od nich?

  Pobierz podsumowanie

  Potrzebujesz podzielić się z kimś tymi informacjami? Pobierz PDF, w którym podsumowałem treści z tej strony.